FICHIER GUITAR PRO v5.10ЬЉ Эютћх Ьхьћ аѓёырэ Рфѓѕр аѓёырэ Рфѓѕр аѓёырэ Рфѓѕр аѓёырэ Рфѓѕрdв) dџ%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P% Moderate  ! !  < <                           џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ;C€ KUPLET 1џ€ PRIPEVџџ€ KUPLET 2џ€ PRIPEV 2џџ€ SOLOџ€ PRIPEV 3џџ€ˆGUITAR 3>950+$€€€Cd пџџџџџџџџџџџџџџџџAmerican Clean - Pi Distortion Amp TonesˆGUITAR 1>950+$џџџџРРРCd пџџџџџџџџџџџџџџџџAmerican Clean - Pi Distortion Amp TonesˆGUITAR 2>950+$€€€Cd пџџџџџџџџџџџџџџџџ%$British Vintage - Screamer Overdrive Amp Tones DRUMS WРРРd пџџџџџџџџџџџџџџџџDrums - Default Drums TonesBASS+&!(џџџC d пџџџџџџџџџџџџџџџџBass - Default Bass TonesˆVOICEър 6>950+$ РРРCd пџџџџџџџџџџџџџџџџ@@@@@@@@@@@@@@@@ `` )ш? @)ш?` )ш? @)ш?` )ш?```@B * $@B & *@B $ *@B & *@@ @ @@@@@@@@@)ш?@ )ш?@@)ш?@ )ш?@@ B * $@B & *@B $ *@B & *@@ $@ @  @@@@@@@@ )ш? )ш? )ш?@@B * $@B & *@B $ *@B & *@@ @ @@@@@@@@@ )ш? @)ш? @)ш? )ш?@)ш?@ B * $@B & *@B $ *@B & *@@ $@ @  @@@@@@@@ )ш? @)ш? @)ш? )ш?@)ш?@ B * $@B & *@ P $ 1 & ) / - )@ @џ @@@@@  @  @@ ``          @` 1 $@ .` . &@ .` .($$@ .` . &@ .@            @@@@@  @  @@  @` .($$@ .` . &@ .` .($$@ .` . &@ .@              @@@@@  @  @@@  @@` 1 $@ .` . &@ .` .($$@ .` . &@ .@            @@@@@  @  @@@    @` 1 $@ .` . &@ .` .($$@ .` . &@ .@               @@@@@  @  @@@    @ ` .($$@ .` . &@ . P $ 1 & ) / - )@               @@@@@      `        @      `        @ 0 $ 1` $ ( & *` & H $ *` @ $ H & * @ $`@ ` `` `     @@@@@      `        @      `        @ ( $ *` $ 0 & *` & 0 $ * & $ 0 & * $`@ ` `` `     @@@@@            @      `        @ 0 $ 1` $ ( & *` & H $ *` @ $ H & * @ $`@ ` `` `     @@@@@           `  @  ` `   @ ( $ *` $ 0 & *` & 0 $ * & ($ 0 & * $ (&@  ` `     @@@@@      `        @      `        @ 0 $ 1` $ ( & *` & H $ *` @ $ H & * @ $`@ ` `` `     @@@@@      `        @      `        @ ( $ *` $ 0 & *` & 0 $ * & $ 0 & * $`@ ` `` `     @@@@@      `        @ ` ` `      @ 0 $ 1` $ ( & *` & H $ *` @ $ H & * @ $`@            @@@@@ ` `  ` `   `  @ ` ` ` `   `  @ $ 1 $` $ $ 1 &` $ $ 1 & $ $ ( 1 & $ $@ ` ` ` `    @@@@@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @@ @ @@@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @  @@@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @@ @ @@@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @  @@@      `        @      `        @ 0 $ 1` $ ( & *` & H $ *` @ $ H & * @ $`@ ` `` `     @@@@@      `        @      `        @ ( $ *` $ 0 & *` & 0 $ * & $ 0 & * $`@ ` `` `     @@@@@            @      `        @ 0 $ 1` $ ( & *` & H $ *` @ $ H & * @ $`@ ` `` `     @@@@@           `  @  ` `   @ ( $ *` $ 0 & *` & 0 $ * & ($ 0 & * $ (&@  ` `     @@@@@      `        @      `        @ 0 $ 1` $ ( & *` & H $ *` @ $ H & * @ $`@ ` `` `     @@@@@      `        @      `        @ ( $ *` $ 0 & *` & 0 $ * & $ 0 & * $`@ ` `` `     @@@@@      `        @ ` ` `      @ 0 $ 1` $ ( & *` & H $ *` @ $ H & * @ $`@            @@@@@ ` `  ` `   `  @ ` ` ` `   `  @ $ 1 $` $ $ 1 &` $ $ 1 & $ $ ( 1 & $ $@ ` ` ` `    @@@@@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @@ @ @@@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @  @@@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @@ @ @@@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @  @  @  @@ ` `   `   `@ @ ` @ ` @ @ @ ` @ @ @ `@` 1 $@` . &@` .($$@` . &@@            @@@  @  @@ ` `   `    @ @ ` @ ` @ @ @ `    @ @` 1 $@` . &@` .($$@` . &@@              @@@  @  @@  `  `    `    `@ @ ` @ ` @ @ @ ` @ @ @ `@` 1 $@` . &@` .($$@` . &@@            @@@  @  @@ ` `   `    @ @ ` @ ` @ @  `    @` 1 $@` . &@` .($$@` . &@@               @@@        @ ` `   `   `@ @ ` @ ` @ @ @ ` @ @ @ `@ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @@@        @ ` `   `    @ @ ` @ ` @ @ @ `    @ @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @@@        @  `  `    `    `@ @ ` @ ` @ @ @ ` @ @ @ `@ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @@@   `  @џ@ ` `   `      @ @ ` @ ` @ @  `      @ . $`` . &` . &@џ@  `  @џ@@@@џ@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@џ@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @@ @ @@џ@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@џ@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @  @@џ@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@џ@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @@ @ @@џ@        @        @ 1 $`` . &` $ . $` $ . & $ $@ `     `    @ ``  @ @  @ @  `` @@џ@        @        @ . $`` . &` $ . $` $ . & $ $@  `      `    @  @